Şubat 22, 2020

Oğluma Mektup

بسم الله الرحمن الرحيم  Muhammed, Bütün insanlığa en iyi örnek olan kişinin adını taşıyorsun. Baban ve ben senin için bu adı seçtiğimizde, bu ismi koymamamız gerektiğini söyleyenler oldu. Adın sana ağır gelebilir veya büyük sorumluluklar getirebilir diye. Doğru, ismin senin bazı zamanlar zorluklarla karşılaşmana neden olabilir. Bu zamanlarda ismini aldığın

A Letter to My Son

بسم الله الرحمن الرحيم  Muhammed, you were named after the best example for mankind.  When your dad and I chose this name for you, there were people who told us we shouldn’t put it. That it may cause hardship for you, or that with such a name comes great responsibility.